Välkommen till skolan där kunskap växer

 
Inbjudan till föreläsning: "Så väcker du läslusten hos ditt barn" > > 
 
 
 
 

 

F-3 och 4-6 har haft gruppsamtal om vad demokrati är. Det kom fram många intressanta exempel. 

Vi har utvärderat de nya möblerna. Eleverna uppe är nöjda. 4-6 ska utvärdera till nästa gång. 

Vi har också pratat om snöbyggen, boklådor och matsvinn 

Elevrådet 31/1 2019.  

Besök Örnsköldsviks kommuns hemsida för utbildning och barnomsorg >>