Välkommen till skolan där kunskap växer


 
 
 

  Vi pratade om hur eleverna ska respektera varandra t ex att man inte ska sno varandras grejer och inte slåss. 

Vi pratade också om sånger och program inför skolavslutningen. 

Elevrådet 2 maj 2019.  

Besök Örnsköldsviks kommuns hemsida för utbildning och barnomsorg >>