Välkommen till oss på fritids

Gottne Byskola erbjuder fritids både före och efter skoldagen, och fritids har sina lokaler i skolbyggnaden. På fritids har ditt barn möjlighet att exempelvis leka, spela spel, rita, måla, vistas utomhus eller bara ta det lugnt. Ansökan, uppsägning och avgifter administreras av Örnsköldsviks kommun.

Logga in för att ta del av nyhetsbrev och bilder från verksamheten


Information om Gottne Byskolas fritidshem

Öppettider

Fritids har öppet kl 6.00–17.30.

Schema

Barnens tider på fritids styrs av det schema du som vårdnadshavare har lämnat in till oss. Det är mycket VIKTIGT att förändringar i schemat meddelas skriftligt, via telefon, sms eller personlig kontakt. Att hälsa med barnen är inte okej.

Du hittar blankett för schema via länken Blanketter till höger.

Frånvaro

All frånvaro måste meddelas till fritidshemmet via telefon till fritids mellan kl 6.00-7.30 och därefter till skolan på nedanstående telefonnummer.

Telefon fritids: 076-77 920 03
Telefon skolan: 0660-920 06

Fritids innan skolan

Ska ditt barn äta frukost hos oss måste barnet vara på fritids senast kl 7.00 då vi äter frukost i matsalen. Efter frukost går alla fritidsbarn ut och är ute med de andra skolbarnen till dess att skoldagen börjar.

Fritids efter skolan

De barn som behöver barnomsorg kommer direkt till fritidshemmet efter skoldagens slut. Vi har samling, äter mellanmål och många gånger har vi sedan aktiviteter utomhus.

Fritids under skollov

Inför varje skollov skickar vi ut en förfrågan om ert barn är i behov av fritidsplats under lovet. Om inga tider lämnas in innan utsatt datum räknar vi med med att ert barn är ledigt från fritids under lovet.

Måltider

Frukost serveras kl 7.00.

Mellanmål äter vi kl 13.30 efter skoldagens slut. Mellanmålet serveras i matsalen bortsett från utedagar då äter utomhus.

Lämna på morgonen

Vi önskar att ni föräldrar följer era barn in på morgonen när ni lämnar.

Skulle ni ändå vilja att era barn går in själva på morgonen så vill vi att detta görs upp muntligt med personalen.

 

Hämtning

 
Det är viktigt att du säger till när du hämtar ditt barn från fritids. Personalen är ofta upptagen av verksamheten och kanske inte alltid märker när ni hämtar.
Om barnen ska gå hem själva från fritids är det viktigt att ni meddelar fritidspersonalen.
 

"Vara i lag"

Fritidsbarnen har möjlighet att följa med kompisar hem efter skoldagens slut, men under förutsättning att vårdnadshavaren tillåter detta. Du som vårdnadshavare måste då skriftligen med datum och underskrift meddela fritidshemmet vem ditt barn ska följa hem. Denna information kan även lämnas via telefon, sms eller personlig kontakt. Vi är tacksamma om denna information kan lämnas en dag i förväg.

Ändrade kontaktuppgifter

Som vårdnadshavare måste du meddela fritidshemmet om några kontaktuppgifter ändras så att vi kan komma i kontakt med dig vid behov.

Natur och hälsa

Fritidshemmet följer Gottne Byskolas natur- och hälsaprofil, vilket innebär att en hel del lek och aktiviteter sker utomhus. Barnen förväntas vara ute cirka 1,5 timme varje dag, men det kan variera beroende på väder och årstid. Barnen bör dock alltid ha kläder efter väder. kom ihåg att märka ditt barns kläder, även mössor och vantar. 

Information via e-post istället för papper?

Vill du ha förfrågan om fritidsplats under skollov och annan information via mail istället för på papper? Lämna då din mailadress till fritidshemmet, enklast genom att skicka ett e-post via nedanstående länk.

Kontakta oss

Telefon fritids (kl 6.00-7.30 samt 13.30-17.30): 076-77 920 03
Telefon skolan(övrig tid): 0660-920 06
E-post: Skicka e-post

Relaterade länkar

Blanketter