Ny på skolan

Antingen ditt barn ska börja förskoleklass eller om du och ditt barn är nyinflyttade i området finns det saker som är bra att känna till. Vi är medvetna om att det finns mycket traditioner sådant som "sitter i väggarna" och därför har vi valt att sammanfatta något av detta här. Som vårdnadshavare ber vi dig även ägna några minuter åt länkarna här intill som ger ytterligare matnyttig och viktig information. Nedanstående information berör eleverna i årskurs F-6.

Läsårets första dag

Onsdag den 22 augusti är första skoldagen för läsåret 2018/2019. Skoldagen börjar kl 8.00 och slutar enligt nedan beroende på årskurs.

Första skoldagen är du som vårdnadshavare varmt välkommen att följa med ditt barn till skolan, men det är helt och hållet upp till dig. Du känner ditt barn bäst och avgör om du vill stanna hela eller del av skoldagen. Du är naturligtvis också välkommen att hälsa på alla andra dagar under läsåret.

Skoldagens start- och sluttid

Årskurs F-3

Måndag-torsdag 8.00-13.30
Tisdag (endast årskurs 3) 8.00-14.00
Fredag
8.00-12.40

Årskurs 4-6

Måndag, onsdag-torsdag
8.00-14.20
Tisdag 8.00-14.00
Fredag
8.00-13.20

Läsårstider

Se aktuella läsårstider 

Terminsavslutningar

Höstterminen avslutas med en kort skoldag. Personal och elever träffas för julsånger, lekar och fika.

Vårterminens skolavslutning äger rum på bönhuset i Gottne. Dit är alla välkomna. Skolavslutningen avslutas med fika.

Lucia

Alla elever på skolan deltar i ett gemensamt luciaprogram. Programmet framförs på luciadagen i bönhuset kl 8.00. Dit är alla välkomna. Luciafirandet avslutas med fika.

Fritids

Fritids är en viktig del på skolan och vi erbjuder fritids både före och efter
skoldagen. Fritids har sina lokaler i skolbyggnaden. Ansökan, uppsägning och avgifter administreras av Örnsköldsviks kommun. Läs mer om fritids via länkarna till höger.

Skolskjuts

Skolskjuts erbjuds elever som bor i Gottnebygden. Intresse anmäls vid anmälan till skolan eller direkt till Ahti som kör taxin. Ahti delar ut aktuellt körschema innan terminsstart. Körschemat för morgonhämtningen varierar terminsvis, för att tiden för hämtning ska bli så rättvis som möjligt. 

Vid sjukdom eller annan frånvaro måste de som har skolskjuts meddela detta till Ahti/Hasse som kör taxin. Det görs enklast med sms till taximobilen 076-779 20 06. Skicka ett nytt sms till taximobilen när barnet är friskt och ska åka taxi till skolan igen.

Se information och policy om skolskjuts

Cykel till skolan

Skolan har ingen speciell åldersgräns när det gäller att cykla till skolan. Det är vårdnadshavarna som avgör när en elev kan cykla till skolan.

Elevkort

Elevkort behövs för att skolan ska ha aktuella kontaktuppgifter till alla elever. Fyll i och skicka tillbaka till skolan så snart som möjligt. Hör av er snarast till skolan om ni byter kontaktuppgifter under läsårets gång. 

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs till skolan på telefon 0660-920 06 alternativt som sms eller samtal till 076-779 20 03 (fritids). Vid sjukdom meddelas frånvaron endast första skoldagen. 

Vid sjukdom eller annan frånvaro måste de som har skolskjuts även meddela detta till Ahti/Hasse som kör taxin. Det görs enklast med sms till taximobilen 076-779 20 06. Skicka ett nytt sms till taximobilen när barnet är friskt och ska åka taxi till skolan igen.

Ledighet

Enligt skollagen kan en elev i grundskolan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Klasslärare beslutar om ledighet upp till tio dagar per läsår. Ledighet utöver tio dagar beslutas av rektor. Inför ledighet ska en ledighetsansökan fyllas i och lämnas till klassläraren. Ledighetsansökan finns bland övriga blanketter och dokument via länken Blanketter till höger.

Ugglans läxhjälp

Läxhjälp erbjuds alla elever tisdagar kl 14.00-14.40. Läxhjälpen innebär att eleverna kan göra sin läxa i skolan och få hjälp av lärare om de så önskar.  Eleverna som är på läxhjälpen bjuds på frukt.

Elever som har skolskjuts erbjuds naturligtvis detta även efter läxhjälpen. Kom bara ihåg att meddela med sms till taximobilen 076-779 20 06 om eleven behöver skjuts hem efter läxhälpen.

Inneskor

Inneskor gör innemiljön trivsam. Skicka med ett par inneskor som kan finnas i skolan under läsåret.

Kläder

Kläder för att vara utomhus behövs varje dag. Eleverna behöver kläder och skor som klarar det väder som råder för dagen och årstiden.

Extrakläder

För elever i årskurs F-3 ska extrakläder finnas i en tyg- eller plastpåse märkt med elevens namn. Påsen med extrakläder ska alltid finnas i skolan.

Elever i årskurs 4-6 förväntas kunna räkna ut ungefär när de kan komma att behöva extrakläder. För dessa elever är det därför frivilligt att lämna och förvara en påse med extrakläder i skolan.

Frukt

Frukt är ett bra energitillskott och det passar bra att äta frukt på skoldagens första eller sista rast. Skicka gärna med en frukt varje dag! Skolan bjuder emellanåt på frukt när personalen anser att aktiviteterna kräver extra energi hos alla elever.

Vardag

Läs gärna vår övergripande och generella information om vardagen vid vår skola. Där får du information om skolmat, elevhälsovård och musikundervisning. Informationen nås via länken Vardag till höger.

Trivselregler

Inför varje läsår fastställer elevrådet trivselregler som ska gälla på skolan. Via länken Blanketter till höger hittar du trivselregler liksom fotograferingspolicy, likabehandlingsplan och blanketter för exempelvis ledighet, skada eller klagomål.

Hemsidan

Vår hemsida bör du som vårdnadshavare besöka regelbundet. Inloggningsuppgifter får du i samband med annan information vid skolstart. Glömmer du bort uppgifterna är det bara att kontakta skolan på telefon 0660-920 06.

På hemsidan finns det aktuella dokument och blanketter att läsa. På lösenordsskyddade sidor finns även veckobrev, information och bilder för årskurs F-3 respektive årskurs 4-6. 

Veckobrev

Veckobrev för F-3 och 4-6 publiceras på hemsidan (bakom inloggningen) varje fredag. I veckobreven ges en kort återblick av veckan som gått samt information inför kommande vecka/veckor.

Besök

Besök av vårdnadshavare på skolan är alltid trevligt, så kom ihåg att du är varmt välkommen till skolan när som helst under läsåret!

Föräldraengagemang

För skolan är föräldraengagemang viktigt, men inte något krav. Genom att hjälpas åt kan vi hålla kostnader nere och dessutom får du som förälder större inflytande, möjlighet att påverka och bättre kännedom om allt som sker kring skolan. På skolan finns bland annat grupper som framgångsrikt utvecklar och förnyar skolans inne- och utemiljö. Läs mer om klassförälder och föräldraengagemang via länkarna till höger.

Relaterade länkar

Blanketter
Fritids
Vardag
Klassförälder
Föräldraengagemang