Corona-viruset

Den 29 september 2021 tog Sverige bort de flesta restriktioner kopplade till covid-19. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd är det däremot viktigt att fortsätta arbeta med att förhindra spridning av covid-19. Så här tänker vi i skolan.

 

Vi utgår från Folkhälsomyndighetens allmänna råd:

 

Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma. Vuxna och barn från 6 år rekommenderas även att testa sig.

 

Det finns också råd om hur länge sjuka personer bör stanna hemma. Råden varierar beroende på om personen testat sig och fått ett positivt alternativt negativt provsvar eller inte testat sig alls.

Folkhälsomyndighetens råd om hur länge man bör stanna hemma

Skolans förhållningssätt till sjukfrånvaro

Det är du som förälder som avgör om ditt barn visar symtom på covid-19 och behöver vara hemma. Det är också du som avgör när ditt barn är friskt och kan komma tillbaka. Skolans personal tar inga sådana beslut om inte en elev är eller blir uppenbart sjuk under skoldagen. Naturligtvis kan du ringa och fundera med oss om du känner dig osäkra.

 

Skolan fortsätter också att arbeta förebyggande mot smittspridning utifrån god handhygien, inte samlas fler än en klass inomhus i ett och samma klassrum samt arbeta så mycket som möjligt utomhus!

 

Hör av dig om du har funderingar.