Ansökan förskoleklass/grundskola vid Gottne Byskola

Länk till ansökan förskoleklass/grundskola vid Gottne Byskola

 

Skicka din ansökan till Gottne Byskola, Utteråvägen 33, 895 95 Mellansel eller e-posta till rektor@gottnebyskola.se

 

Om ditt barn bor i Gottnebygden eller om ditt barn finns på Gottne förskola så kommer du per automatik att få ansökningsblanketten och annan information kring skolan hemskickad. Informationen skickas ut i februari samma år som ditt barn ska börja i förskoleklass. Skolans målsättning är att alla barn som bor i Gottnebygden ska kunna erbjudas plats hos oss.

 

Om det vid ansökningstillfället finns fler sökande än platser vid skolan så tillämpas följande urvalsprinciper i angiven ordning:

  1. Syskonförtur
  2. Geografisk närhet
  3. Barn som finns på Gottne förskola
  4. Ansökningsdatum
Ansökan till fritids vid Gottne Byskola

Länk till ansökan fritids vid Gottne Byskola (länk till kommunens hemsida)

 

Ansökan, uppsägning och avgifter inom fritidsverksamheten administreras av Örnsköldsviks kommun.

Övriga blanketter
Blankett för klagomål, skola och fritidshem Se även: Rutiner för klagomålshantering
Blankett för skadeanmälan, olycka

Se även: Så här fyller du i blanketten
(länk till kommunens hemsida)

Vistelsetider/schema för fritids samt ledighetsansökan hanteras numera via vår digitala skolplattform Quiculum.
 

Logga in på Quiculum