Ansökan förskoleklass/grundskola vid Gottne Byskola

Länk till ansökan förskoleklass/grundskola vid Gottne Byskola

 

Skicka din anmälan till Gottne Byskola, Utteråvägen 33, 895 95 Mellansel eller e-posta till rektor@gottnebyskola.se

 

Om det vid ansökningstillfället finns fler sökande än platser vid skolan så tillämpas följande urvalsprinciper i angiven ordning:

  1. Syskonförtur
  2. Geografisk närhet
  3. Barn som finns på Gottne förskola
  4. Ansökningsdatum
Ansökan till fritids vid Gottne Byskola

Länk till ansökan fritids vid Gottne Byskola (länk till kommunens hemsida)

 

Ansökan, uppsägning och avgifter inom fritidsverksamheten administreras av Örnsköldsviks kommun.