Skoldagens start- och sluttid

Årskurs F-3

Måndag-torsdag

8.00-13.30
Tisdag (endast årskurs 3) 8.00-14.00
Fredag 8.00-12.40

 

Årskurs 4-6

Måndag, onsdag-torsdag

8.00-14.20
Tisdag 8.00-14.00
Fredag 8.00-13.20