Myter om friskolor

Myter är fantasier, påhittade historier, missuppfattningar. Så säger ordboken. Myter om friskolor finns det många. Vandringssägner kan man också kalla dem. Här har vi samlat några av de vanligaste.

 

Myt 1: Det kostar pengar att ha sitt barn i friskola

Nej, fristående grundskolor som får kommunala bidrag får inte ta ut några avgifter för utbildningen eller exempelvis skolmåltider. Det kostar alltså ingenting för föräldrar att låta sitt eller sina barn gå i vår friskola.

 

Myt 2: Friskolor har alltid suspekta inriktningar

Nej, de vanligaste skälen för att driva friskolor är att få förverkliga en pedagogisk idé eller rädda en nedläggningshotad kommunal skola. Gottne Byskola startades för att långsiktigt bevara en skola i bygden.

 

Myt 3: Friskolor följer inte samma läroplan som kommunal skola

Jo, de flesta friskolor är öppna för alla och följer den nationella läroplanen och de nationella kursplanerna. Det gör givetvis även Gottne Byskola.

 

Myt 4: Friskolor kräver omfattande föräldraengagemang

Nej, det är du som förälder som avgör om och på vilket sätt du kan och vill bidra. Vid Gottne Byskola har vi frivilliga föräldragrupper för t ex innemiljö och utemiljö.

 

Myt 5: I friskolorna gör man lite som man vill utan någon kontroll

Nej, friskolornas verksamhet styrs – som alla skolor – av skollagen och av en särskild förordning för friskolor. Skolverket avgör vilka skolor som ska bli godkända och all verksamhet granskas av verket.

 

Myt 6: Friskolor har alltid vinst som huvudmål

Nej, att många friskolor drivs som aktiebolag beror på att företagsformen har klara regler. De flesta bolag är små och driver enstaka skolor. Gottne Byskola drivs av en ideell förening med syfte att utveckla Gottnebygden.

Fakta om friskolor

Här finns länkar till mer information om friskolor och felaktiga myter och uppfattningar om friskolor.

 

Läs mer om vanliga myter kring friskolor

Läs mer om friskolor