Ny på skolan

Antingen ditt barn ska börja förskoleklass eller om du och ditt barn är nyinflyttade i området finns det saker som är bra att känna till. Vi är medvetna om att det finns mycket traditioner sådant som "sitter i väggarna" och därför har vi valt att sammanfatta något av detta här. Som vårdnadshavare ber vi dig även ägna några minuter åt länkarna här intill som ger ytterligare matnyttig och viktig information. Nedanstående information berör eleverna i årskurs F-6.

Läsårets första dag

Fredag den 20 augusti är första skoldagen för läsåret 2021/2022. Skoldagen börjar kl 8.00 och slutar enligt nedan beroende på årskurs.

 

Första skoldagen är du som vårdnadshavare varmt välkommen att följa med ditt barn till skolan, men det är helt och hållet upp till dig. Du känner ditt barn bäst och avgör om du vill stanna hela eller del av skoldagen. Du är naturligtvis också välkommen att hälsa på alla andra dagar under läsåret.

Skoldagens start- och sluttid

Terminsavslutningar

Höstterminen avslutas med en kort skoldag. Personal och elever träffas för julsånger, lekar och fika.

 

Vårterminens skolavslutning äger rum på bönhuset i Gottne. Dit är alla välkomna. Skolavslutningen avslutas med fika.

Lucia

Alla elever på skolan deltar i ett gemensamt luciaprogram. Programmet framförs på luciadagen i bönhuset kl 8.00. Dit är alla välkomna. Luciafirandet avslutas med fika.

Fritids

Fritids är en viktig del på skolan och vi erbjuder fritids både före och efter skoldagen. Fritids har sina lokaler i skolbyggnaden. Ansökan, uppsägning och avgifter administreras av Örnsköldsviks kommun.

 

Läs mer om fritids

Skolskjuts

Skolskjuts erbjuds elever som bor i Gottnebygden. Intresse anmäls vid anmälan till skolan eller direkt till chauffören som kör taxin. Chauffören delar ut aktuellt körschema innan terminsstart. Körschemat för morgonhämtningen varierar terminsvis, för att tiden för hämtning ska bli så rättvis som möjligt. Det finns ett antal bilkuddar i taxin. Säg till chauffören om ni önskar att ert barn använder bilkudde vid skolskjuts. 

 

Läs mer om policy för om skolskjuts

Cykel till skolan

Skolan har ingen speciell åldersgräns när det gäller att cykla till skolan. Det är vårdnadshavarna som avgör när en elev kan cykla till skolan.

Elevkort

Elevkort behövs för att skolan ska ha aktuella kontaktuppgifter till alla elever. Fyll i och skicka tillbaka till skolan så snart som möjligt. Hör av er snarast till skolan om ni byter kontaktuppgifter under läsårets gång.

Ugglans läxhjälp

Läxhjälp erbjuds alla elever tisdagar kl 14.00-14.40. Läxhjälpen innebär att eleverna kan göra sin läxa i skolan och få hjälp av lärare om de så önskar. Eleverna som är på läxhjälpen bjuds på frukt.

 

Elever som har skolskjuts erbjuds naturligtvis detta även efter läxhjälpen. Kom bara ihåg att meddela med sms till taximobilen 076-779 20 06 om eleven behöver skjuts hem efter läxhälpen.

Inneskor

Inneskor gör innemiljön trivsam. Skicka med ett par inneskor som kan finnas i skolan under läsåret.

Kläder

Kläder för att vara utomhus behövs varje dag. Eleverna behöver kläder och skor som klarar det väder som råder för dagen och årstiden.

Extrakläder

För elever i årskurs F-3 ska extrakläder finnas i en tyg- eller plastpåse märkt med elevens namn. Påsen med extrakläder ska alltid finnas i skolan.

 

Elever i årskurs 4-6 förväntas kunna räkna ut ungefär när de kan komma att behöva extrakläder. För dessa elever är det därför frivilligt att lämna och förvara en påse med extrakläder i skolan.

Frukt

Frukt är ett bra energitillskott och det passar bra att äta frukt på skoldagens första eller sista rast. Skicka gärna med en frukt varje dag! Skolan bjuder emellanåt på frukt när personalen anser att aktiviteterna kräver extra energi hos alla elever.

Vardag

Läs gärna vår övergripande och generella information om vardagen vid vår skola. Där får du information om skolmat, elevhälsovård och musikundervisning.

 

Läs mer om vardagen på skolan

Trivselregler

Inför varje läsår fastställer elevrådet trivselregler som ska gälla på skolan.  Via länken Ansökan och blanketter i huvudmenyn hittar du trivselregler liksom fotograferingspolicy, likabehandlingsplan och blanketter för exempelvis ledighet, skada eller klagomål.

 

Till Ansökan och blanktter

Hemsidan

Vår hemsida bör du som vårdnadshavare besöka regelbundet. Inloggningsuppgifter får du i samband med annan information vid skolstart. Glömmer du bort uppgifterna är det bara att kontakta skolan på telefon 0660-920 06.

 

På hemsidan finns det aktuella dokument och blanketter att läsa. På lösenordsskyddade sidor finns även veckobrev, information och bilder för årskurs F-3 respektive årskurs 4-6. 

 

Logga in på lösenordsskyddade sidor

Veckobrev

Veckobrev för F-3 och 4-6 publiceras här på hemsidan (bakom inloggningen) varje fredag. I veckobreven ges en kort återblick av veckan som gått samt information inför kommande vecka/veckor.

 

Logga in på lösenordsskyddade sidor

Besök

Besök av vårdnadshavare på skolan är alltid trevligt, så kom ihåg att du är varmt välkommen till skolan när som helst under läsåret!

Klassförälder

När ditt barn går i årskurs 4-6 blir du som vårdnadshavare automatiskt klassförälder. Det innebär att olika små uppdrag delas mellan vårdnadshavarna för att sedan utföras tillsammans med barnen. Oftast genererar uppdragen pengar till elevernas klasskassa.

 

Läs mer om att vara klassförälder

Föräldraengagemang

För skolan är föräldraengagemang viktigt, men inte något krav. Genom att hjälpas åt kan vi hålla kostnader nere och dessutom får du som förälder större inflytande, möjlighet att påverka och bättre kännedom om allt som sker kring skolan. På skolan finns bland annat grupper som framgångsrikt utvecklar och förnyar skolans inne- och utemiljö.

 

Läs mer om föräldraengagemang