Sjukanmälan

Sjukanmälan görs till skolan på telefon 0660-920 06 alternativt som sms eller samtal till 076-779 20 03 (fritids). Vid sjukdom meddelas frånvaron endast första sjukdagen. 

 

OBS! Meddelanden som lämnas till fritidsmobilen bekräftas inte per automatik. Om meddelandet innebär en fråga ges naturligtvis ett svar.

 

Vid sjukdom eller annan frånvaro måste de som har skolskjuts även meddela detta till chauffören som kör taxin. Det görs enklast med sms till taximobilen 076-779 20 06. Skicka ett nytt sms till taximobilen när barnet är friskt och ska åka taxi till skolan igen.

 

Se viktig information utifrån pågående coronapandemi

Ledighet

Enligt skollagen kan en elev i grundskolan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Klasslärare beslutar om ledighet upp till tio dagar per läsår. Ledighet utöver tio dagar beslutas av rektor. Inför ledighet ska en ledighetsansökan fyllas i och lämnas till klassläraren. Ledighetsansökan finns bland övriga blanketter och dokument via länken Ansökan och blanketter i huvudmenyn.

 

Till Ansökan och blanktter