Sjukanmälan

Sjukanmälan görs via vår digitala skolplattform Quiculum. Vid sjukanmälan meddelas både skola och fritids per automatik. Vid sjukdom kan max två dagar i följd rapporteras in. Vid längre sjukfrånvaro än två dagar måste alltså en ny sjukfrånvaro göras. Kom ihåg att även anmäla eventuella förändringar i vistelsetid/schema på fritids för syskon tlll det sjuka barnet. Gör det i Quiculum genom att markera "Ledig" på aktuell dag i syskonets vistelsetider.

 

Vid sjukdom eller annan frånvaro måste elev som har skolskjuts även meddela chauffören. Detta görs med sms till taximobilen 076-779 20 06. Skicka ett nytt sms till taximobilen när barnet är friskt och ska åka taxi till skolan igen.

 

Logga in på Quiculum
Se viktig information utifrån pågående coronapandemi

Ledighet

Enligt skollagen kan en elev i grundskolan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Klasslärare beslutar om ledighet upp till tio dagar per läsår. Ledighet utöver tio dagar beslutas av rektor. 


Ansökan om ledighet görs via vår digitala skolplattform Quiculum. Ansökan nås tills vidare endast via webbversionen av Quciulum, det vill säga inte via appen. Tänk på att det är en ansökan och att du behöver invänta lärarens godkännande för att ledigheten ska gälla. 
 
Logga in på Quiculum