Länkar

Här har vi samlat nyttiga länkar relaterade till vår verksamhet.

Friskolornas riksförbundwww.friskola.se

HumanResurs

www.humanresurs.se
Mellansels folkhögskolawww.mellansel.fhsk.se
Naturskoleföreningenwww.naturskola.se
Skolinspektionenwww.skolinspektionen.se
Skolverketwww.skolverket.se
Örnsköldsviks kommunwww.ornskoldsvik.se/utbildningochbarnomsorg