Fritids innan skolan

Ska ditt barn äta frukost hos oss måste barnet vara på fritids senast kl 7.00 då vi äter frukost i matsalen. Efter frukost går alla fritidsbarn ut och är ute med de andra skolbarnen till dess att skoldagen börjar.

Fritids efter skolan

De barn som behöver barnomsorg kommer direkt till fritidshemmet efter skoldagens slut. Vi har samling, äter mellanmål och många gånger har vi sedan aktiviteter utomhus.

Fritids under skollov

Inför varje skollov skickar vi ut en förfrågan om ert barn är i behov av fritidsplats under lovet. Om inga tider lämnas in innan utsatt datum räknar vi med med att ert barn är ledigt från fritids under lovet.