Klassförälder

När ditt barn går i årskurs 4-6 blir du som vårdnadshavare automatiskt klassförälder. Det innebär att olika små uppdrag delas mellan vårdnadshavarna för att sedan utföras tillsammans med barnen. Oftast genererar uppdragen pengar till elevernas klasskassa.

 

Ungefär vartannat år genomförs en klassresa för de äldsta eleverna på skolan, vilket innebär att alla elever får åka på en klassresa under sin skoltid hos oss i årskurs 4, 5 eller 6. När det är dags att åka på klassresa får varje elev en summa pengar från klasskassan som ett bidrag till den tilltänkta resan. Övriga medel för att finansiera klassresan får elever och klassföräldrar samla in på valfritt sätt.

 

Oavsett om en elev i årskurs 4-6 varit eller ska åka på klassresa så hjälps alla åt med nedanstående uppdrag. De olika uppdragen delas ut på klassföräldrarna som ansvarar för att ta tag i respektive uppdrag, ringa runt och delegera och så vidare. Att vara ansvarig för ett uppdrag innebär alltså inte att man ska lösa uppdraget på egen hand, utan att man kan - och ska - ta hjälp av andra.

Exempel på årliga aktiviteter
  • På klassråden kommer eleverna ibland med önskemål som rör deras fritid. För att dessa idéer ska ha en mottagare så fungerar några vårdnadshavare som kontaktpersoner för klassen. Klassföräldrarna kan sedan delegera uppgifter eller, om det behövs, kalla till en träff.
  • Varje år vid Alla helgons dag tänder Gottnebygdens Samhällsförening marschaller efter vägarna i bygden. Klassföräldrarna planerar för utplacering av marschaller och gör ett schema för var respektive elev med vuxen ställer ut, tänder och plockar bort marschaller. Marschaller ordnas av samhällsföreningen och insatsen ger ett bidrag till klassresan.
  • Varje år genomför de äldre eleverna en konsert på Mellansels folkhögskola. Klassföräldrarna bakar eller köper in kaka till konserten där pengarna för inträdet går till klasskassan.
  • Vid majbrasan under Valborgsmässoafton ansvarar skolan för korvförsäljningen. Klassföräldrarna gör ett "säljschema" för korvförsäljningen samt handlar, iordningställer och plockar bort. Även här får eleverna ett bidrag till klassresan.
  • Regelbundet arrangerar skolan en vårmarknad eller liknande. Klassföräldrarna ansvarar för att det finns hjälp vid fikaförsäljningen under dagen. I det ingår att ställa i ordning innan marknaden, koka kaffe, hjälpa eleverna i caféet samt städa undan. Eventuellt kan hjälp också behövas med korvförsäljning och/eller vid elevernas försäljningsbord. Pengarna från sådana här tillfällen går till klasskassan.
  • Vid skolavslutningen i juni bjuds alla på fika och inför detta ansvarar klassföräldrarna för att planera, köpa in eller baka, servera, städa undan och diska. Ingen av sexornas föräldrar är med i denna grupp för att de ska kunna närvara vid hela avslutningen. Skolan bekostar eventuella inköp till avslutningsfikat.

Fler sätt att engagera sig i vår skola

Det finns goda möjligheter att vara med och påverka och engagera sig i vår skola. För skolan är föräldraengagemang viktigt, men inte något krav.

 

Här kan du läsa mer hur du som förälder kan engagera dig