Elevhälsa

Vår elevhälsa arbetar förebyggande och med skolrelaterade hälsoproblem. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. En viktig del för att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål är att undanröja hinder för lärande på organisations-, grupp- och individnivå.

 

Gottne Byskola samarbetar med HumanResurs och på individnivå jobbar och samarbetar flera olika personer:

 

Skolsköterska: Brita Edberg
Skolläkare: Tomas Hägerström
Skolkurator: Anna Appelblad
Skolpsykolog: Annette Edin Ruthström
Specialpedagog: Irene Lindberg

 

Skolsköterskan gör bland annat hälsoundersökningar, ger vaccinationer och kollar syn. Med skolsköterskan kan man också prata om hur man mår och har det.

 

Skolläkaren följer elevens hälsa och utveckling under hela skoltiden via skolsköterskan och vidtar eventuella åtgärder efter elevens behov.

 

Skolkuratorn hjälper till om man känner sig nere eller har det jobbigt på något sätt. Kuratorn kan finnas tillhands för att stötta eleven om det känns jobbigt att prata med någon lärare eller annan vuxen.

 

Skolpsykologen kan hjälpa den som mår psykiskt dåligt, till exempel har ångest eller känner sig nedstämd. Psykologen kan också gör utredningar, t ex för att ta reda på om en elev har svårt att koncentrera sig eller har någon funktionsvariation som gör att hen behöver extra stöd.

 

Specialpedagogen hjälper till om man har svårt med skolarbetet, och det inte räcker med det stöd eleven får från ordinarie lärare.

 

Läs mer om HumanResurs

Skolsköterskan informerar inför läsåret 2019/2020

Skolsköterskans planerade tider för hälsoarbete våren 2020
Tisdag den 28/1
Tisdag den 27/2
Tisdag den 7/4
Tisdag den 19/5

 

Dagarna kan ändras efter elevernas behov. Hör gärna av er om ni vill att jag träffar ert barn. Ni är såklart också alltid välkommen att höra av er vid minsta fråga eller fundering, se Kontakt nedan.

 

Vaccination

Vaccinationer enligt "Nationella vaccinationsprogrammet" är genomförda för detta läsår.

 

Hälsokontroll

Planerade hälsokontroller enligt Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården är utförda. Under våren kommer de barn som är uppsatta för extra kontroller att kallas. 

 

Specialkost och matallergi

Tillsammans med styrelsen har skolan beslutat att de barn som äter någon form av specialkost årligen ska lämna in ett ”intyg” eller en beskrivning av barnets behov. För de barn som sedan tidigare har känd matallergi räcker det fylla i den blankett som skolan tillhandahåller. Den ifyllda blanketten förvaras i skoljournalen och en kopia skickas till köket.

Hör gärna av er till mig om ni har barn som inte har en känd matallergi, men där ni misstänker allergi eller har frågor.

 

Telefonkontakt

När jag är på plats i skolan är jag upptagen av elevhälsoarbetet och därför svår att nå. Jag rekommenderar därför att ni söker mig på mitt ordinarie arbete vid HumanResurs. Är jag upptagen eller ute i tjänsteärende, går det bra att lämna ett meddelande, så ringer jag upp när jag är ledig. Ni är välkomna att höra av er med alla typer av frågor.

Kontakt

Telefon: 0660-29 98 34
E-post: Skicka e-post