Hälsa och lärande i centrum

Äventyrspedagogik är ett spännande sätt att se på undervisning som sätter både hälsa och lärande i centrum. Äventyrspedagogiken skapar möjligheter och engagemang, gynnar såväl ämneskunskap som socialt samspel och utvecklar dessutom tillit, trygghet och goda kramratrelationer. Det handlar alltså inte om enstaka aktiviteter, utan om en "hel pedagogik" som riktar sig till både skolan, förskolan och fritids.

Skapa motivation och engagemang

Syftet med äventyrspedagogik är att erbjuda spännande sätt att lära sig som skapar motivation och engagemang. Det lyfter fram utemiljöns betydelse som arena för lärande och skapar en mer positiv bild av skolan som en plats där man både kan göra spännande upptäckter och samtidigt lära sig olika saker.

Passar alla åldrar

Äventyrspedagogiken kan anpassas till alla åldrar från små barn till vuxna. Den baseras på långvarig erfarenhet av praktiskt arbete med barn, ungdomar och vuxna, och på pedagogiska teorier och forskning, framförallt på den pedagogiska tillämpningen av den senaste hjärnforskningen, så kallad neuropedagogik.

Förankrad i läroplanen

Äventyrspedagogiken är förankrad i läroplanen och personal vid skolan är utbildad i pedagogiken. Många lärare och pedagoger som utbildat sig i äventyrspedagogik har uttryckt att de äntligen "hittat" något som gör att arbetet känns roligt och meningsfullt. Barn som deltagit i äventyrsprojekt säger ofta att "det här var det roligaste jag någonsin gjort".

 

Läs mer om äventyrspedagogik vid Gottne Byskola

Läs mer om äventyrspedagogik