Lämna på morgonen

Vi önskar att ni föräldrar följer era barn in på morgonen när ni lämnar. Skulle ni ändå vilja att era barn går in själva på morgonen så vill vi att detta görs upp muntligt med personalen.

 

Se vad som gäller under pågående coronapandemi

Hämtning

Det är viktigt att du säger till när du hämtar ditt barn från fritids. Personalen är ofta upptagen av verksamheten och kanske inte alltid märker när ni hämtar.

 

Om barnen ska gå hem själva från fritids är det viktigt att ni meddelar fritidspersonalen.

 

OBS! Se vad som gäller under pågående coronapandemi

"Vara i lag"

Fritidsbarnen har möjlighet att följa med kompisar hem efter skoldagens slut, men under förutsättning att vårdnadshavaren tillåter detta. Du som vårdnadshavare måste då skriftligen med datum och underskrift meddela fritidshemmet vem ditt barn ska följa hem. Denna information kan även lämnas via telefon, sms eller personlig kontakt. Vi är tacksamma om denna information kan lämnas en dag i förväg.