Lämna på morgonen

Vi önskar att ni föräldrar följer era barn in på morgonen när ni lämnar. Skulle ni ändå vilja att era barn går in själva på morgonen så vill vi att detta görs upp muntligt med personalen.

Hämtning

Det är viktigt att du säger till när du hämtar ditt barn från fritids. Personalen är ofta upptagen av verksamheten och kanske inte alltid märker när ni hämtar.


Om barnen ska gå hem själva från fritids är det viktigt att ni meddelar fritidspersonalen.

Följa kompis efter skoldagens slut

Fritidsbarnen har möjlighet att följa med kompisar hem efter skoldagens slut, men under förutsättning att vårdnadshavaren tillåter detta. Meddela fritids via den digitala skolplattformen Quiculum om barnet ska följa någon kompis hem.

 

Logga in på Quiculum