Styrelse

Gottne Byskola är sedan 2010 en fristående grundskola som drivs av Gottnebygdens Samhällsförening som huvudman.

 

Gottnebygdens Samhällsförening är en icke vinstdrivande, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening som verkat i bygden i cirka 30 år. Föreningens syfte är att aktivt verka för att bibehålla, utveckla och utöka samhällsservicen i bygden.

 

Skolan styrs av föreningens styrelse som väljs årsvis och som löpande hanterar frågor som uppstår i verksamheten. Styrelsen fungerar också som arbetsgivare för skolans personal.

 

Rektor har det pedagogiska och operativa ansvaret för skolverksamheten och tar vi behov hjälp av styrelsen.

 

Samhällsföreningen är i egenskap av arbetsgivare ansluten till arbetsgivarorganisationen Almega och de anställda till respektive fackförbund.

 

Gottnebygden är ett samlingsnamn för byarna Gottne, Söderå, Hållen, Östansjö, Sågbacken och Gottne Västra.

 

Presentation av styrelsen och kontaktuppgifter hittar du under Kontakta oss.

 

Till Kontakta oss

Vill du vara med och utveckla vår skola?

Du är alltid välkommen med frågor och funderingar till oss i styrelsen. Ingen fråga är för stor eller liten. För dig som är intresserad finns dessutom många sätt att hjälpa till.

 

Är du själv intresserad eller har tips på någon som kanske är det? Hör av dig till någon av oss! Namn och kontaktuppgifter hittar du under Kontakta oss.

 

Till Kontakta oss