Föräldraengagemang

Styrelsen för Gottnebygdens Samhällsförening känner stort ansvar och arbetar långsiktigt. Beslutsvägarna är korta och styrelsen ser till att personalen får rätt förutsättningar att driva verksamheten.

 

Det finns goda möjligheter att vara med och påverka genom styrelsearbete eller genom att engagera sig i någon enskild fråga. För skolan är föräldraengagemang viktigt. Genom att hjälpas åt kan vi hålla kostnader nere som gör att skolan kan bekosta extra tillfällen för utflykter, material och upplevelser som sätter guldkant på vardagen. Dessutom får du som förälder större inflytande, möjlighet att påverka och bättre kännedom om allt som sker kring skolan. Sist, men verkligen inte minst, är vi övertygade om att eleverna vårdar skolmiljön på ett mycket mer respektfullt sätt om de vet att deras föräldrar engagerat sig för att göra den trevlig att vistas i.

Var vill du engagera dig?

När du anmäler ditt barn till skolan får du önska tillhörighet i någon av de arbetsgrupper som finns och som kort beskrivs här nedanför. Varje arbetsgrupp har en samordnare/kontaktperson som meddelar när det är dags för en arbetsinsats. Det genomförs en till tre insatser under ett läsår. Även släktingar, bybor eller andra intresserade är hjärtligt välkommen att engagera sig i arbetsgrupperna genom att anmäla sitt intresse till samordnarna.

Klassförälder

När ditt barn går i årskurs 4-6 blir du som vårdnadshavare automatiskt klassförälder. Det innebär att olika små uppdrag delas mellan vårdnadshavarna för att sedan utföras tillsammans med barnen. Oftast genererar uppdragen pengar till elevernas klasskassa.

 

Läs mer om att vara klassförälder

Innemiljögruppen

Innemiljögruppen har ansvar för skolans innemiljö. Gruppen målar, dekorerar, syr och småfixar på uppdrag av och i samråd med personal, elevråd och styrelse. Innemiljögruppen organiserar tillsammans med utemiljögruppen en storstäd- och utefixarhelg precis innan skolstart där alla inbjudas att delta. 

 

Kontaktperson: Sofi Söderlund, 070-643 44 27

Utemiljögruppen

Utemiljögruppen har ansvar för skolans utemiljö och dess skötsel. Gruppen utvecklar och planerar även skolgårdens utformning utifrån skolans profil och i samarbete med personal, elevråd och styrelse. En gång varje år organiseras en storstäd- och utefixarhelg där alla inbjuds att delta och därutöver har gruppen själv arbetsdagar/kvällar då de vid behov tar hjälp av andra föräldrar.

 

Kontaktperson: Terese Nilsson, 073-817 04 38

Fastighetsgruppen

Fastighetsgruppen ansvarar för den övergripande fastighetsskötseln och planerar underhåll och renoveringsåtgärder. Gruppen arbetar på uppdrag av styrelsen för Gottnebygdens Samhällsförening tillika fastighetsägare.

 

Kontaktperson: Ingemar Yngvesson, 070-538 46 06

Styrelsen

Skolans styrelse arbetar långsiktigt för att utveckla skolan som helhet och säkerställer att personalen får rätt förutsättningar att driva verksamheten. I styrelsen strävar vi efter att samla olika kompetenser inom t ex pedagogik, personal och arbetsmiljö.

 

Kontaktperson: Lars Westberg, 0660-921 81