Föräldraengagemang

Som en del av Gottnebygdens Samhällsförening finns en skolstyrelse som känner stort ansvar och som arbetar långsiktigt. Beslutsvägarna är korta och styrelsen ser till att personalen får rätt förutsättningar att driva verksamheten.

 

Det finns goda möjligheter att vara med och påverka genom styrelsearbete eller genom att engagera sig i någon enskild fråga. För skolan är föräldraengagemang viktigt, men inte något krav. Genom att hjälpas åt kan vi hålla kostnader nere och dessutom får du som förälder större inflytande, möjlighet att påverka och bättre kännedom om allt som sker kring skolan. Här är några exempel på hur du som förälder kan hjälpa till och påverka.

Klassförälder

När ditt barn går i årskurs 4-6 blir du som vårdnadshavare automatiskt klassförälder. Det innebär att olika små uppdrag delas mellan vårdnadshavarna för att sedan utföras tillsammans med barnen. Oftast genererar uppdragen pengar till elevernas klasskassa.

 

Läs mer om att vara klassförälder

Innemiljögruppen

Innemiljögruppen har ansvar för skolans innemiljö. Gruppen målar, dekorerar, syr och småfixar på uppdrag av och i samråd med personal, elevråd och styrelse. Innemiljögruppen organiserar tillsammans med utemiljögruppen en storstäd- och utefixarhelg precis innan skolstart där alla inbjudas att delta. 

 

Kontaktperson: Jannice Holmner, 070-203 76 89

Utemiljögruppen

Utemiljögruppen har ansvar för skolans utemiljö och dess skötsel. Gruppen utvecklar och planerar även skolgårdens utformning utifrån skolans profil och i samarbete med personal, elevråd och styrelse. En gång varje år organiseras en storstäd- och utefixarhelg där alla inbjuds att delta och därutöver har gruppen själv arbetsdagar/kvällar då de vid behov tar hjälp av andra föräldrar.

 

Kontaktperson: Susanne Kristoffersson, 070-364 04 07

Fastighetsgruppen

Fastighetsgruppen ansvarar för den övergripande fastighetsskötseln och planerar underhåll och renoveringsåtgärder. Gruppen arbetar på uppdrag av Gottnebygdens Samhällsförening huvudstyrelse tillika fastighetsägare och skolans styrelse.

 

Kontaktperson: Ingemar Yngvesson, 070-538 46 06

Styrelsen

Skolans styrelse arbetar långsiktigt för att utveckla skolan som helhet och säkerställer att personalen får rätt förutsättningar att driva verksamheten. I styrelsen strävar vi efter att samla olika kompetenser inom t ex pedagogik, personal och arbetsmiljö.

 

Kontaktperson: Lars Westberg, 0660-921 81