Skolan där kunskap växer

I våra lokaler har skola bedrivits sedan 1917 och byskoleandan är lika stark nu som då. Vi har små årskurser i en lugn miljö där alla blir sedda. Den ”lilla” skolans fördelar är att alla känner alla, vilket ger en känsla av trygghet och värme. Dessutom skapar det arbetsro. Det lilla formatet gör också att vi lättare kan hitta flexibla och snabba lösningar för att hantera elevernas olika behov.

F-6 och fritids

Klasserna är uppdelade i F-1, 2-3 och 4-6. Två eller tre årskurser bildar tillsammans en klass. Klasserna jobbar både årskursvis och gemensamt i klassen. Alla årskurser och klasser arbetar även nära varandra i olika tvärgruppsarbeten kontinuerligt under läsåret. I dessa tvärgrupper tränas eleverna i ansvar och ledarskap. De olika grupperingarna gör eleverna trygga i flera olika konstellationer och undervisningen vävs samman mellan åren i skolan.

 

Fritids är en viktig del på skolan och vi erbjuder fritids både före och efter skoldagen. Fritids har sina lokaler i skolbyggnaden. Ansökan, uppsägning och avgifter administreras av Örnsköldsviks kommun.

Natur och hälsa

Skolans profil är Natur och Hälsa där naturen som omger oss spelar en avgörande roll. Det innebär att vi utifrån den nationella läroplanen väver in ett natur- och hälsoperspektiv. Vi är övertygade om att de barn som fått positiva upplevelser i naturen vårdar den med större omsorg. Upplevelser som barnen gör i naturen, skidspåret eller i skogenklassrummet främjar dessutom både kondition och inlärning.

Gottne Byskola är medlem i Naturskoleföreningen, som är en rikstäckande förening för skolor som arbetar med utepedagogik. Genom föreningen kan skolan ta del av forskning och material kring utepedagogik. För oss är det självklart att man lär sig bäst om naturen i naturen.

Vår värdegrund

Gottne Byskola utgår från gällande läroplan och nationella kursplaner på samma sätt som kommunal skola. All undervisning utgår också från en tydlig värdegrund om allas lika värde, jämställdhet, demokrati, solidaritet, tolerans, inflytande, respekt och ansvar. Viktiga värden för att våra elever ska utvecklas till goda och hänsynstagande medborgare.

Vill du som förälder placera ditt/dina barn i Gottne Byskola är du varmt välkommen att göra det på ansökningsblanketten som du kan ladda ner på sidan Ansökan och blanketter i huvudmenyn.