Välkommen till oss på fritids

Gottne Byskola erbjuder fritids både före och efter skoldagen, och fritids har sina lokaler i skolbyggnaden. På fritids har ditt barn möjlighet att exempelvis leka, spela spel, rita, måla, vistas utomhus eller bara ta det lugnt. Ansökan, uppsägning och avgifter administreras av Örnsköldsviks kommun.

 

Till Örnsköldsviks kommuns hemsida för utbildning och barnomsorg

Nyhetsbrev

Precis som skolans veckobrev kommer nyhetsbrev från fritids att publiceras bakom inloggningen här på hemsidan under hela höstterminen 2021. Exakt hur nyhetsbreven därefter kommer att se ut i skolplattformen Quiculum får vi återkomma till längre fram.
 
Logga in på lösenordsskyddade sidor