Skolskjuts

Gottne Byskola erbjuder alla elever inom Gottnebygden gratis skolskjuts med vår egen minibuss. Med hjälp av reguljär busstrafik försöker vi även så långt det går ordna med skolskjuts till elever utanför Gottnebygden.

 

Läs mer om policy för om skolskjuts

Skolmat med höga krav

En mätt mage är en viktig förutsättning för att orka med hela skoldagen. Vi tror det är viktigt att låta eleverna uppleva god mat som är lagad från grunden, utan halvfabrikat eller färdigrätter. Därför ställer vi höga krav på vår skolmat, som för närvarande levereras varmhållen från Moälvens Fastigheter och Service i Örnsköldsvik. Maten lagas från grunden där ekologiska och svenska produkter används så långt det är möjligt.

 

Se veckans matsedel

Musikundervisning

Bra musikundervisning kräver mycket resurser och därför är vi glada över vårt samarbete med Mellansels Folkhögskola och Kulturskolan i Örnsköldsviks Kommun.

Bibliotek

I vårt lilla skolbibliotek tillhandahåller vi litteratur för att stimulera till ökad läslust. Biblioteket är tillgängligt för alla elever och varje år köper vi in nya böcker.

IT

Gottne Byskola är en datortät skola och vi är stolta över att ha en modern och uppdaterad IT-miljö i våra lokaler.

Utemiljö

Utemiljön är en viktig styrka för skolan och en föräldragrupp arbetar aktivt med att planera och utveckla skolgården för att göra den ännu bättre. Vår skolgård är en plats som inbjuder till många olika slags aktiviteter och fri lek.

 

Det är viktigt att motverka att eleverna inte utsätts för mycket UV-strålning. Skolgården är därför utformad så att någon del av den alltid erbjuder skugga. Dessutom finns både skuggande lövträd och fasta skolskydd.

 

Runt skolknuten finns sedan skog, ängar och vatten. Genom Gottne IF har vi också tillgång till idrottsplats, isbana och preparerade skidspår.

Föräldraengagemang

För skolan är föräldraengagemang viktigt. Genom att hjälpas åt kan vi hålla kostnader nere som gör att skolan kan bekosta extra tillfällen för utflykter, material och upplevelser som sätter guldkant på vardagen. Dessutom får du som förälder större inflytande, möjlighet att påverka och bättre kännedom om allt som sker kring skolan. När du anmäler ditt barn till skolan får du önska tillhörighet i någon av de arbetsgrupper som framgångsrikt utvecklar och förnyar skolans inne- och utemiljö.

 

Läs mer om föräldraengagemang