Skolskjuts

Skolskjuts erbjuds elever som bor i Gottnebygden. Intresse anmäls vid ansökan till skolan eller direkt till chauffören som kör taxin. Chauffören delar ut aktuellt körschema innan terminsstart. Körschemat för morgonhämtningen varierar terminsvis för att tiden för hämtning ska bli så rättvis som möjligt. Det finns ett antal bilkuddar i taxin. Säg till chauffören om ni önskar att ert barn använder bilkudde vid skolskjuts.

 

Med hjälp av reguljär busstrafik försöker vi även så långt det går ordna med skolskjuts till elever utanför Gottnebygden.

 

Läs mer om policy för om skolskjuts

Skolmat med höga krav

Vi vill låta eleverna uppleva god mat som är lagad från grunden, utan halvfabrikat eller färdigrätter. Vi ställer höga krav på vår skolmat, som för närvarande levereras varmhållen från Moälvens Fastigheter och Service i Örnsköldsvik. Eleverna får själva betygsätta den mat som serveras som vi sedan utvärderar för att få en både omtyckt och näringsrik mat. Det är viktigt att eleverna har en mätt mage för att orka med hela skoldagen.

Elevhälsa

Vår elevhälsa arbetar förebyggande och med skolrelaterade hälsoproblem. Skolsköterskan besöker skolan cirka en gång i månaden. Vid behov finns tillgång till skolläkare, psykolog och kurator.

 

Läs mer om elevhälsa

Musikundervisning

Bra musikundervisning kräver mycket resurser och därför är vi glada över vårt samarbete med Mellansels Folkhögskola och Kulturskolan i Örnsköldsviks.

Bibliotek

I vårt lilla skolbibliotek tillhandahåller vi litteratur för att stimulera till ökad läslust. Biblioteket är tillgängligt för alla elever och varje år köper vi in nya böcker. En gång i månaden kommer också kommunens bokbuss förbi på skolan.

IT

Gottne Byskola är en datortät skola och vi är stolta över att ha en modern och uppdaterad IT-miljö i våra lokaler. Eleverna använder både bärbara och stationära datorer samt Ipads i sitt dagliga arbete.

Utemiljö

Utemiljön är en viktig styrka för skolan och en föräldragrupp arbetar aktivt med att planera och utveckla skolgården för att göra den ännu bättre. Vår skolgård är en plats som inbjuder till många olika slags aktiviteter och fri lek.

 

Det är viktigt att motverka att eleverna inte utsätts för mycket UV-strålning. Skolgården är därför utformad så att någon del av den alltid erbjuder skugga. Dessutom finns både skuggande lövträd och fasta skolskydd.

 

Runt skolknuten finns sedan skog, ängar och vatten. Genom Gottne IF har vi också tillgång till idrottsplats, isbana och preparerade skidspår.

Föräldraengagemang

För skolan är föräldraengagemang viktigt. Genom att hjälpas åt kan vi hålla kostnader nere som gör att skolan kan bekosta extra tillfällen för utflykter, material och upplevelser som sätter guldkant på vardagen. Dessutom får du som förälder större inflytande, möjlighet att påverka och bättre kännedom om allt som sker kring skolan. När du anmäler ditt barn till skolan får du önska tillhörighet i någon av de arbetsgrupper som framgångsrikt utvecklar och förnyar skolans inne- och utemiljö.

 

Läs mer om föräldraengagemang