Öppettider

Fritids har öppet kl 6.00–17.30.

Schema

Barnens tider på fritids styrs av det schema du som vårdnadshavare har lämnat in till oss. Det är mycket VIKTIGT att förändringar i schemat meddelas skriftligt, via telefon, sms eller personlig kontakt. Att hälsa med barnen är inte okej.

 

Du hittar blankett för schema via länken Ansökan och blaketter i huvudmenyn.

 

Till Ansökan och blanketter

Frånvaro

All frånvaro måste meddelas till fritidshemmet via telefon till fritids mellan kl 6.00-7.30 och därefter till skolan på nedanstående telefonnummer.

 

Telefon fritids: 076-77 920 03
Telefon skolan: 0660-920 06

 

OBS! Meddelanden i form av sms som lämnas till fritidsmobilen bekräftas inte per automatik. Om meddelandet innebär en fråga ges naturligtvis ett svar.