Öppettider

Fritids har öppet kl 6.00–17.30.

Schema

Barnens tider på fritids styrs av de vistelsetider/schema du som vårdnadshavare har lämnat via vår digitala skolplattform Quiculum. 
Det är mycket viktigt att förändringar i vistelsetiderna registreras i Quiculum.

 

Logga in på Quiculum

Sjuk eller annan frånvaro

När barnet är sjuk anmäls frånvaro från både skola och fritids per automatik i den digitala skolplattformen Quiculum. 

 

Om behovet av vistelsetid för fritids förändras skrivs den ändrade tiden in för aktuell dag. Om behovet förändras så att det inte alls finns något behov av fritids markeras ”Ledig” för aktuell dag i vistelsetiden. På så sätt uppfattar personalen att barnet inte kommer på fritids som det först var tänkt.

 

Kom ihåg att även anmäla eventuella förändringar i vistelsetid på fritids för syskon tlll det sjuka barnet. Gör det i Quiculum genom att markera "Ledig" på aktuell dag i syskonets vistelsetider.