Kommunikation

Logga QuiculumAll kommunikation sker i första hand via meddelanden i skolplattformen Quiculum, till exempel förtydliganden kring vistelsetiden eller frågor till personalen. Välj ”Fritids, Gottne byskola” i rullistan "Mottagare/Välj lärare" när du skickar ett meddelande till fritids. När meddelandet adresserats till fritids ser all personal det som har skickats.

 

Några gånger per läsår sammanställer fritids information i ett nyhetsbrev. Nyhetsbreven läggs ut i skolplattformens ingång ”Nyheter”. Föräldrar som har barn på fritids får en avisering i Quiculum-appen när ett nytt nyhetsbrev har lagts ut.

 

Vårdnadshavare som snabbt behöver komma i kontakt med någon på fritids, ringer fritidsmobilen nedan.

 

Logga in på Quiculum
Logga in på lösenordsskyddade sidor

Kontakta oss

Telefon fritids (kl 6.00-7.30 samt 13.30-17.30): 076-77 920 03
Telefon skolan (övrig tid): 0660-920 06

 

Meddelanden skickas via skolplattformen Quiculum.

 

Logga in på Quiculum