Ändrade kontaktuppgifter

Som vårdnadshavare måste du meddela fritidshemmet om några kontaktuppgifter ändras så att vi kan komma i kontakt med dig vid behov.

Information via e-post istället för papper?

Vill du ha förfrågan om fritidsplats under skollov och annan information via mail istället för på papper? Lämna då din mailadress till fritidshemmet, enklast genom att skicka ett e-post via nedanstående länk.

Kontakta oss

Telefon fritids (kl 6.00-7.30 samt 13.30-17.30): 076-77 920 03
Telefon skolan(övrig tid): 0660-920 06
Skicka e-post

 

OBS! Meddelanden till fritidsmobilen i form av sms bekräftas inte per automatik. Om meddelandet innebär en fråga ges naturligtvis ett svar.