Demokrati och medbestämmande

Att träna demokratiseringsprocess och medbestämmande är en del av skolans uppgift. Eleverna gör det på olika sätt i de olika årskurserna. Exempelvis har både F-3 och 4-6 klassråd/elevråd en gång i månaden. I samband med dessa behövs flera olika mottagare för eventuella funderingar och förslag. Personalen har givetvis en viktig del i detta, men även föräldrarna behöver vara delaktiga ibland. Några av klassföräldrarna utses därför till kontaktpersoner och blir på så vis mottagare av elevernas förslag.

 

Läs mer om klassförälder

 

Ett annat konkret exempel för att skapa insikt och förståelse för demokrati och medbestämmande, är att alla elever i årskurs besöker ett av skolans styrelsemöten under läsåret.