Natur och hälsa

Skolans profil är Natur och hälsa där naturen som omger oss spelar en avgörande roll. Det innebär att vi utifrån den nationella läroplanen väver in ett natur- och hälsoperspektiv. Vi är övertygade om att de barn som fått positiva upplevelser i naturen vårdar den med större omsorg. Upplevelser som barnen gör i naturen, skidspåret eller i skogenklassrummet främjar dessutom både kondition och inlärning.

 

Grunden i vår profil

Läs mer om vår pedagogik


Gottne byskola är medlem i Naturskoleföreningen, som är en rikstäckande förening för skolor som arbetar med utepedagogik. Genom föreningen kan skolan ta del av forskning och material kring utepedagogik. För oss är det självklart att man lär sig bäst om naturen i naturen. Men också att använda naturen som en plats för lärande i alla skolämnen.

 

Läs mer om Naturskoleföreningen

Läroplan och värdegrund

Gottne Byskola utgår från gällande läroplan och nationella kursplaner på samma sätt som kommunal skola. Genom alla årskurser tillämpar vi även ett arbetssätt som utvecklar både tal och skrift.

 

All undervisning utgår från en tydlig värdegrund om allas lika värde, jämställdhet, demokrati, solidaritet, tolerans, inflytande, respekt och ansvar. Viktiga värden för att våra elever ska utvecklas till goda och hänsynstagande medborgare.

 

Gottneträdet - som gör att kunskap växer
Läs mer om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Behöriga lärare

Skolan är personaltät vilket innebär att lärarna kan arbeta nära eleverna, i små elevgrupper där alla elever bli sedda. Alla lärare vid skolan är behöriga.