Veckobrev

Skolan lämnar information om händelser som ägt rum och sådant som ska hända den närmsta veckan. Veckobreven läggs ut på fredagar bakom inloggningen. Första veckobrevet finns att läsa fredag v 34.

 

Logga in på lösenordsskyddade sidor

 

Snart kommunikation via digital plattform

Skolan kommer inom kort att börja använda en digital plattform som heter Quiculum. Plattformen finns som en app och kommer att innebära att en stor del av kommunikation och information mellan skola och föräldrar lämnas där. Som förälder kommer du naturligtvis att få mer utförlig information om hur och när införandet sker, men vi kan redan nu ger er en målbild av hur vi tänker. Till att börja med kommer frånvaro/närvaro för elever i skolan och vistelsetid på fritids att registreras via appen. I ett nästa steg kommer skriftliga omdömen, veckovis information och dylikt att hanteras via Quiculum. Mer information kommer.

E-post

Om det finns ett behov av snabb information från skolan kommer vi att använda oss av de mejladresser som ni (föräldrar) uppgett på elevernas elevkort.

Telefonkontakt

När vi vill ha en dialog kring enskilda elever ringer eller sms:ar vi i första hand. Vi uppskattar om ni gör detsamma vid minsta fundering.

 

Till Kontakta oss

Information på papper

Skolan har för avsikt att skicka så lite information som möjligt pappersledes. Dels för att visa att vi har ett miljötänk kring vår pappersförbrukning och dels för att vi anser att digitala kommunikationskanaler är effektivare.

Sociala medier

Skolan lägger ut bilder på sociala medier via facebook och instagram. Bilderna och inläggen är i första hand tänkt som en information och "goda vibbar" till alla utanför skolans verksamhet. Det kan vara ett sätt för människor i grannskapet, kommunen och landet att få en positiv bild av skolan.

 

Till Gottne Byskolan på Facebook

Till Gottne Byskjola på Instagram

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter behandlas i överensstämmelse med GDPR-lagen. Gottnebygdens Samhällsförening är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in. För eventuell frågor, kontakta rektor.

 

Till Kontakta oss