Klassförälder

När ditt barn går i årskurs 4-6 blir du som vårdnadshavare automatiskt klassförälder. Det innebär att olika små uppdrag delas mellan vårdnadshavarna för att sedan utföras tillsammans med barnen. Oftast genererar uppdragen pengar till elevernas klasskassa.

 

Ungefär vart tredje år genomförs en klassresa för de äldsta eleverna på skolan, vilket innebär att alla elever får åka på en klassresa under sin skoltid hos oss i årskurs 4, 5 eller 6. När det är dags att åka på klassresa får varje elev en summa pengar från klasskassan som ett bidrag till den tilltänkta resan. Övriga medel för att finansiera klassresan får elever och klassföräldrar samla in på valfritt sätt.

 

Oavsett om en elev i årskurs 4-6 varit eller ska åka på klassresa så hjälps alla åt med nedanstående uppdrag. De olika uppdragen delas ut på klassföräldrarna som ansvarar för att ta tag i respektive uppdrag, ringa runt och delegera och så vidare. Att vara ansvarig för ett uppdrag innebär alltså inte att man ska lösa uppdraget på egen hand, utan att man kan - och ska - ta hjälp av andra.

Exempel på årliga aktiviteter

  • På klassråden kommer eleverna ibland med önskemål som rör deras fritid. För att dessa idéer ska ha en mottagare så fungerar några vårdnadshavare som kontaktpersoner för klassen. Klassföräldrarna kan sedan delegera uppgifter eller, om det behövs, kalla till en träff.
  • Varje år vid Alla helgons dag tänder Gottnebygdens Samhällsförening marschaller efter vägarna i bygden. Klassföräldrarna planerar för utplacering av marschaller och gör ett schema för var respektive elev med vuxen ställer ut, tänder och plockar bort marschaller. Marschaller ordnas av samhällsföreningen och insatsen ger ett bidrag till klassresan.
  • Varje år genomför de äldre eleverna en konsert på Mellansels folkhögskola. Klassföräldrarna bakar eller köper in kaka till konserten där pengarna för inträdet går till klasskassan.
  • Vid majbrasan under Valborgsmässoafton ansvarar skolan för korvförsäljningen. Klassföräldrarna gör ett "säljschema" för korvförsäljningen samt handlar, iordningställer och plockar bort. Även här får eleverna ett bidrag till klassresan.
  • Regelbundet arrangerar skolan en vårmarknad eller liknande. Klassföräldrarna ansvarar för att det finns hjälp vid fikaförsäljningen under dagen. I det ingår att ställa i ordning innan marknaden, koka kaffe, hjälpa eleverna i caféet samt städa undan. Eventuellt kan hjälp också behövas med korvförsäljning och/eller vid elevernas försäljningsbord. Pengarna från sådana här tillfällen går till klasskassan.
  • Vid skolavslutningen i juni bjuds eleverna på fika och inför detta ansvarar klassföräldrarna för att planera, köpa in eller baka, servera, städa undan och diska. Ingen av sexornas föräldrar är med i denna grupp för att de ska kunna närvara vid hela avslutningen. Skolan bekostar eventuella inköp till avslutningsfikat.

Föräldraengagemang

För skolan är föräldraengagemang viktigt. Genom att hjälpas åt kan vi hålla kostnader nere som gör att skolan kan bekosta extra tillfällen för utflykter, material och upplevelser som sätter guldkant på vardagen. Dessutom får du som förälder större inflytande, möjlighet att påverka och bättre kännedom om allt som sker kring skolan. Sist, men verkligen inte minst, är vi övertygade om att eleverna vårdar skolmiljön på ett mycket mer respektfullt sätt om de vet att deras föräldrar engagerat sig för att göra den trevlig att vistas i.

 

Läs om hur du som förälder kan hjälpa till och påverka